Ogłoszenie o naborze Wniosków do udziału w projekcie dla Osób Prawnych (w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej) chcących tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne (w tym PES) do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS).

Wnioski należy składać w terminie od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż nabór dotyczy wyłącznie podmiotów starających się o otrzymanie wsparcia pomostowego w formie finansowej.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków na wsparcie pomostowe SUB-I (PES OP)