Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 4 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 4 rundy naboru.

Ostateczna Lista Rankingowa SUB1.KOP4.GI