Boguchwalskie Forum Rozwoju

Boguchwalskie Forum Rozwoju powstało w projekcie ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I w kwietniu 2021 roku.

Celem nadrzędnym  obrało sobie aktywizację osób pozostających w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz dostarczanie usług użyteczności społecznej w regionie.

Siedzibą Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o. jest budynek Spichlerza ze względu na fakt, że jest tam prowadzone Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej.

Główne obszary działalności Spółki  to:  administrowanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji administracyjno-socjalnej do obsługi targowiska budynku Spichlerza, administrowanie, utrzymanie budynku domu kultury oraz sali widowiskowej w Boguchwale, prowadzenie działalności w postaci restauracji GENIUS LOCI na  parterze Spichlerza w Boguchwale, prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku domu kultury w Boguchwale, w przyszłości prowadzenie lokalnego kina w budynku sali widowiskowej w Boguchwale. Utworzenie BFR Sp. z o.o.  daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektów, którym zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji.

W ofercie BFR znajdą Państwo:

  1. Catering – obsługę cateringową osób prywatnych i firm.
  2. Eventy – kompleksowa organizacja targów, wystaw i kongresów.
  3. Nieruchomości – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  4. Szkolenia – organizacja szkoleń oraz warsztatów.

 

Kontakt:

Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.
Plac Rynek 1
36-040 Boguchwała

Tel.: +48 516-540-113
e-mail: kontakt.bfr@gmail.co

 

www.bfr.boguchwala.pl

www.facebook.com/SpichlerzBoguchwala