Ogłoszenie o naborze Wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych (Osoby Fizyczne) chcących tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne wraz z harmonogramem – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

Wnioski należy składać w terminie od 20.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż w danym naborze maksymalna ilość miejsc pracy na które można wnioskować w nowo tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych wynosi 10 miejsc pracy.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do udziału w projekcie – GI – sub II (10.06.2022)

Harmonogram naborów:

Harmonogram naboru Wniosków do udziału w projekcie – GI (10.06.2022)