Fundacja KARRY

Fundacja KARRY utworzyła w ramach projektu 5 miejsc pracy i tyle osób zatrudnia obecnie Dotację na działalność gospodarczą dostała na prowadzenie kursów stolarskich, frezowania, meblarskich, fotograficznych, warsztaty dla majsterkowiczów, kursy obsługi pilarki wielkoformatowej.

Główne cele fundacji to między innymi:

  • szkolenia i edukacja z zakresu obróbki drewna oraz działania maszyn do drewna,
  • szkolenia z zakresu fotografii,
  • działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji żywności oraz ochrona środowiska naturalnego,
  • promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, w kraju i zagranicą,
  • propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej,
  • wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Rzeszowskiego,
  • promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu,
  • propagowanie wiedzy na temat fitoterapii i zielarstwa,
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja KARRY zajmuje się produkcją i sprzedażą drewnianych, ręcznie robionych skrzyneczek do przechowywania przypon wędkarskich.
Produkty fundacji KARRY skierowane są głównie dla wędkarzy wyczynowych, którzy podczas zawodów wędkarskich muszą mieć możliwość szybkiego dostępu i wymiany przyponów.

Więcej informacji o fundacji:

www.karryfishing.com

FUNDACJA KARRY
ul. ks. Augustyna Kordeckiego 48
37-420 Rudnik nad Sanem
Telefon: 729836060
E-mail: biuro@fundacjakarrywood.pl