Fundacja POMOSTY

Fundacja Pomosty powstała w grudniu 2020 roku w ramach wsparcia Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej uzyskując wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności.

Fundacja w ramach projektu dała zatrudnienie dla piętnastu osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym.

Główne cele fundacji to:

  • ułatwianie i poszerzanie dostępu do kultury,
  • promocja dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego,
  • zwiększanie kompetencji kulturowych jego mieszkańców i angażowanie ich w lokalne inicjatywy.

Założyciele fundacji stale podejmują działania mające na celu wsparcie innowacyjności oraz zwiększenie potencjału gospodarczego regionu oraz aktywizują różne społeczności i środowiska, w tym osoby zagrożone wykluczeniem.

Za cel nadrzędny obrali sobie stworzenie podkarpackiego klastra kreatywnego to jest sieci kontaktów w ramach której artyści będą mieli przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwijania swoich umiejętności oraz nawiązywania współpracy artystycznej i biznesowej z innymi podmiotami.

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

https://www.facebook.com/fundacjapomosty

https://pomosty.org/fundacja/

 

Fundacja Pomosty
ul. Wspólna 1 A
35-205 Rzeszów
Tel.: 726 720 082
e-mail: biuro@pomosty.pl