MEKO Sp. z o.o.

W połowie 2021 roku do projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I przystąpiło przedsiębiorstwo społeczne MEKO Sp. z  o.o.
W ramach udziału w projekcie, podmiot otrzymał wsparcie doradców: biznesowego, księgowo-podatkowego, prawnego oraz otrzymał środki finansowe na rozwój działalności oraz dofinansowanie na stworzenie miejsc pracy dla 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwo MEKO Sp. z o.o. – to przedsiębiorstwo społeczne działające w branży tekstylno – odzieżowej, które powstało z myślą tworzenia oryginalnych kolekcji ubrań dla całej rodziny.
Materiały używane do produkcji ubrań mają tylko i wyłącznie naturalne składy – są to między innymi: len, konopie, bawełna (min.95%), kokos, bambus oraz ekologiczna skóra.

W sprzedaży znajdziemy następujące kolekcje:

  • dla mężczyzn,
  • dla kobiet,
  • mama – córka,
  • tata – syn,
  • rodzina.

MEKO Sp. z o.o.
ul. Budziwojska 477
35-317 Rzeszów

tel.: 601 433 739