Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 12) – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) będące uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

Wnioski w ramach 12 rundy naboru należy składać w terminie od 16.08.2022 r. do 29.08.2022 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 12 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych GI – SUB II -Runda 12

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – GI (05.08.2022)