EKAI CONSULTING sp. z o.o.

EKAI CONSULTING SP. Z O. O. jest Przedsiębiorstwem Społecznym, działającym w ramach sektora ekonomii społecznej, które opiera się na dwóch filarach: 1) działalności wspomagającej usługi finansowe tj. sporządzanie biznes planów i studium wykonalności projektów w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla podmiotów gospodarczych (dotacji, subwencji, kredytów, pożyczek, innych rodzajów dofinansowań) 2) pomocy młodzieży i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym we wszechstronnym rozwoju, w ramach działalności wspomagającej edukację, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikację.

EKAI CONSULTING Sp. z o.o.
ul. J. Pleśniarowicza 5/2
35-117 Rzeszów
T: 608 582 477
E: ekaiconsulting2022@outlook.com