Fundacja “Dobre Bo Nasze”

Fundacja Dobre bo Nasze powstała w celu wspierania rozwoju społeczeństwa w różnych obszarach życia: społecznym, zawodowym, kulturalnym i osobistym. Na co dzień promuje i wnosi do głównego nurtu społecznego wartości osób z niepełnosprawnościami. Fundacja została powołana w celu: tworzenia, promocji i realizacji programów edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie doskonalenia zawodowego, promocji i organizacji wolontariatu, prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

ul. Kolbuszowska 8/136-100 KolbuszowaT: 664 456 391E: biuro@cogitock.pl