Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 15) – subregion II

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w subregionie II:

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PES_OP – runda 15