Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Przedsiębiorstw Społecznych (runda 8) – subregion II

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie II:

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PS sub II runda 8