Akademia Super Malucha

Akademia Super Malucha to przedsiębiorstwo społeczne, które do projektu ROWES – wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I przystąpiło w marcu 2022 r. uzyskując dotację rozwój oraz utworzenie miejsca pracy dla czterech osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działalność Akademii skupiona jest na wspomaganiu edukacji dzieci w wieku 1-5 lat i umożliwia doskonalenie umiejętności dziecka na trzech płaszczyznach.

  1. Dziecko – Dziecko (nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi).
  2. Dziecko – Rodzic (pogłębienie kontaktu z rodzicami).
  3. Dziecko – Animator (odpowiednio dobrane zabawy i materiały edukacyjne wspomagające rozwój dziecka).

Wśród organizowanych i prowadzonych zajęć w akademii znajdziemy między innymi:

  • terapię logopedyczną,
  • zajęcia ogólnorozwojowe,
  • integrację sensoryczną,
  • smykomultisensorykę,
  • sensoplastykę,
  • trening wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedsiębiorstwo ma w planach prowadzić także sprzedaż online zabawek, książeczek, pomocy dydaktycznych oraz terapeutycznych.

Zapraszamy na witrynę internetową:

www.akademiasupermalucha.pl

 

Akademia Super Malucha
Lewakowskiego 2a,
35-111 Rzeszów

tel.: +48 535 228 171
e-mail: kontakt@akademiasupermalucha.pl