Fundacja BEE BRAVE

Fundacja BEE BRAVE powstała w kwietniu 2021 roku w ramach projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, działającym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pomysł powołania do życia fundacji zrodził się z inicjatywy oddolnej by pomagać ludziom zwiększać swoje kompetencje, a także pomagać rozwijać skrzydła, umożliwić osobom udział w działaniach wspierających rozwój osobisty, a także uświadamiać jak ważne jest bezpieczeństwo w życiu każdego człowieka.

Głównym celem fundacji jest podnoszenie świadomości na temat samoobrony oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również wspieranie rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnorakich szkoleń oraz kursów podnoszących kompetencje. W ofercie znajdziemy tutaj szkolenia z zakresu:

  1. Samoobrony dla kobiet – szkolenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, wzmocnienie pewności siebie, poprawę kondycji i zmniejszenie stresu.
  2. Samoobrony dla mężczyzn – szkolenie mające na celu ocenę sytuacji oraz skuteczne podjęcie decyzji. Szkolenie praktyczne z technik samoobrony.
  3. Samoobrony dla dzieci – szkolenie dla dzieci z użyciem aktywności fizycznej oraz treningu umiejętności społecznych, poprzez naukę szacunku zwiększa u dzieci pewność siebie, jak również uczy nowych umiejętności.
  4. Kursy językowe – język polski dla osób z Ukrainy, język rosyjski, język ukraiński dla pedagogów.
  5. Kursy specjalistyczne: Kurs strzelców wyborowych, Likwidacja żywej siły przeciwnika za pomocą karabinku snajperskiego, Rozminowanie akwenów wodnych, Jak korzystać ze środków przymusu bezpośredniego, Jak pokonać paralizator.

Fundacja prowadzi również bardzo ważne szkolenia dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy  pod nazwą „Mali ratownicy”. Kurs ten ma na celu ocenić stan poszkodowanego, właściwie wezwać pomoc, wykonać prawidłową pozycję boczną,  ocenić podstawowe parametry życiowe, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, reagować w przypadku zadławienia, zabezpieczyć złamania, skręcenia, skręcenia, opatrzeć rany i krwotoki oraz pokazanie kroków działania w sytuacjach awaryjnych.

Fundacja z wielkim zaangażowaniem chętnie włącza się w pomoc oraz organizację eventów i akcji charytatywnych wspierając tym samym wszelkie inicjatywy na rzecz najmłodszych.

 

Fundacja “BEE BRAVE”

Krasne 7A
36-007 Krasne
tel.: 731 249 685

biuro@beebrave.pl
https://beebrave.pl/