Fundacja Dobry Czas

Fundacja Dobry Czas została założona w lipcu 2022 roku w ramach wsparcia projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I.

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:
– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych;
– zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działalności promującej zatrudnienie i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
w tym niesienie pomocy osobom najuboższym, które dotknął problem bezdomności, zmierzające
do wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie oraz poprawy sytuacji życiowej tychże osób.

Fundacja prowadzi lokal gastronomiczny o powierzchni 100 m2 mieszczący się ścisłym centrum Rzeszowa, ul. Plac Wolności 2.
Lokal pod nazwą Rzeszuff – odpocznij smacznie oferuje zdrowe, pyszne śniadania oraz smaczną kawę.

Głównym atutem menu, nowopowstałego punktu gastronomicznego są własnoręcznie przygotowywane domowe wypieki pieczywa: bułki, chleby, ciabatty etc.
Wszystkie dania, wypieki oraz przekąski oferowane w lokalu to produkty mało przetworzone, powstające na bazie naturalnych, ekologicznych produktów.

W ramach wsparcia projektowego fundacja otrzymała wsparcie finansowe oraz pomostowe na utworzenie ośmiu miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach dotacji projektowej fundacja skorzystała także z doradztwa specjalistycznego specjalistów w zakresie opracowania biznes planu, wsparcia prawnego, księgowo-podatkowego oraz marketingowego.

 

Fundacja Dobry Czas
Plac Wolności 2
35 – 075 Rzeszów