Wznowienie naboru Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wznowieniu naboru Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

Ogłoszenie:

Nabor wniosków na wsparcie pomostowe – subregion II