Wstrzymanie naboru Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

W związku z wyczerpaniem alokacji Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wstrzymaniu naboru Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.