Fundacja Rozvijak

Fundacja Rozvijak – wpasowani w rozwój powstała w ramach projektu Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I w kwietniu 2022 roku, działającego przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach projektu fundacja otrzymała wsparcie w postaci doradztwa specjalistycznego między innymi skorzystała z pomocy prawnej, księgowo-podatkowej oraz usług opiekuna biznesowego. Jednocześnie przystępując do projektu otrzymała wsparcie finansowe oraz pomostowe na utworzenie trzech miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Misją fundacji, a zarazem celem nadrzędnym jest wsparcie w rozwoju oraz aktywizacja zawodowa w zakresie zdrowia psychicznego, innowacji oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu różnorakich szkoleń stacjonarnych oraz on-line.
Wśród nich wyróżnić możemy:

  1. Szkolenia psychologiczne – podnoszące kompetencje merytoryczno- warsztatowe dla psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli oraz opiekunów.
  2. Szkolenia rozwojowe – szkolenia te poprzedzone są diagnozą potencjału, dedykowane są dla osób wkraczających na rynek pracy. Szkolenia te dają możliwość podniesienia kompetencji na określonych płaszczyznach.
  3. Indywidualne diagnozy potencjału oraz możliwości zawodowych. Spotkanie diagnostyczne, diagnozujące potencjał z wykorzystaniem profesjonalnych Testów Psychologicznych PTP.
  4. Indywidualne spotkania doradczo – coachingowe. Indywidualne spotkania rozwojowe z profesjonalistami: psychologami, doradcami zawodowymi, coachami, specjalistami ds. rekrutacji w celu rozwoju potencjału zawodowego, pomocy w wejściu na rynek pracy, pomocy w zmianie zawodowej, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, wsparciu w znalezieniu nowej pracy, wsparciu w zmianie pracy.
  5. Audiobooki szkoleniowe.

Fundacja ROZVIJAK – wpasowani w rozwój
Króla Stanisława Augusta 20/3
35-210 Rzeszów