Fundacja La ROSA

Fundacja La ROSA przystąpiła do projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, działającym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we wrześniu 2021 roku.

Głównym celem powstania fundacji była chęć niesienia pomocy osobom starszym lub schorowanych, które wymagają wsparcia w codziennych nawet prozaicznych czynnościach.

Fundacja przystępując do projektu – dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu dała zatrudnienie ośmiu osobom zagrożonym bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W projekcie ROWES fundacja uzyskała także wsparcie doradców specjalistycznych w tym: doradcy biznesowego, kluczowego, prawnego, księgowo-podatkowego oraz uzyskała wsparcie marketingowe.

Usługi świadczone przez Fundację  La ROSA:

Opieka nad osobami starszymi lub schorowanymi – usługi opiekuńcze fundacji obejmują:

  • Opiekę wytchnieniową (forma wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych – polega na zapewnieniu opieki osobie niepełnosprawnej w sytuacji, gdy jej opiekun ze względu na zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienie codziennych spraw).
  • Pomoc gospodarczą (m. in. koszenie trawy, prace ogrodowe, przycinanie drzew i krzewów, malowanie pokoju).

Fundacja La ROSA

Karola Lewakowskiego 3/63
35-119 Rzeszów

Tel: 607 585 254
e-mail: husak.basia@gmail.com