Fundacja Prestige

Fundacja PRESTIGE przystąpiła do projektu Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, prowadzonym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w grudniu 2021 roku.

Fundacja PRESTIGE w ramach prowadzonej działalności prowadzi studio urody, w którym świadczy usługi kosmetyczne z zakresu kosmetologii, depilacji laserowej oraz tradycyjnej, manicure oraz zabiegów upiększających na twarz i ciało.

W ramach projektu ROWES – Fundacja PRESTIGE otrzymała wsparcie pomostowe na miejsce pracy utworzone dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze środków zewnętrznych.

Fundacja skorzystała także ze wsparcia doradców specjalistycznych w zakresie doradztwa: księgowo-podatkowego, prawnego, marketingowego oraz doradców kluczowego i biznesowego.

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym:

  • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie działań edukacyjno- kulturalnych i artystycznych;
  • Działania w sferze kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • Promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe, z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka;
  • Tworzenie, promocja i realizacja programów edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie doskonalenia zawodowego;

Fundacja PRESTIGE

Reformacka 4
35 – 026 Rzeszów