Wznowienie naboru na Szkolenia zawodowe dla pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz na szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w Subregionie II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zostaje wznowiony nabór na  Szkolenia zawodowe dla pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz na szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje  zawodowe potrzebne do pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w Subregionie II.

Zapraszamy do zgłaszania udziału poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 15A Regulaminu.