Zamknięcie naboru wniosków  na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – Subregion I

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na finansowanie instrumentu wsparcia   w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z dniem 07 marca br. zamyka nabór nowych wniosków.