Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie II (runda 1/2023)

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w danym naborze wydłużona zostaje ocena formalna wniosków.

Poniżej zamieszczony zostaje zaktualizowany harmonogram naboru:

Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków – PS sub II runda 1 (2023)