Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach rundy 3/2023 naboru – Subregion I

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach rundy 3/2023 naboru.

Ostateczna Lista Rankingowa – IPS runda 3.2023 – subregion I