Konkurs pn. “PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu pn. “PODKAPRACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnienie ekonomii społecznej, a także wsparcie i rozwój podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  1. “Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” 

W tej kategorii mogą być zgłaszane podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej) zarejestrowane w województwie podkarpackim, prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy (liczone od dnia składania aplikacji w Konkursie).

  1.  “Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Konkurs “Lider ES” oraz w Aktualnościach.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w wersji papierowej lub elektronicznej wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu.

Dokumenty należy przesłać na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą na adres ul. Hetmańska 8, 35-045 Rzeszów do dnia 08.09.2023 r. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 17 850 83 21 lub wiadomość e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl.

Zachęcamy do udziału w Konkursie!