INFORMACJA O WSTRZYMANIU NOWEJ EDYCJI NABORU wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ze względu na liczbę złożonych wniosków, a co za tym idzie przekroczenie dostępnej alokacji z dniem 30 października 2023r. nabór  wniosków w nowej edycji zostaje wstrzymany. Wnioski w dniu 30.10.2023 r. przyjmowane będą do godziny 15.30. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura projektu.

W przypadku dostępności środków w ramach alokacji możliwe będzie ponowne wznowienie naboru wniosków.

Wstrzymanie nowej edycji naboru z dniem 30.10.2023