OGŁOSZENIE O NOWEJ EDYCJI NABORU wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zostały zwiększone środki finansowe na instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W związku z powyższym, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje ogłoszona nowa edycja naboru wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ogłoszenie o nowej edycji naboru

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4