Bożonarodzeniowy Kiermasz Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Bożonarodzeniowym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 02.12.2023 r. w godzinach 10:00 – 17:00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl do dnia 22.11.2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na kiermasz decydować będzie data wpływu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy