Standardy Ochrony w organizacjach pozarządowych

W imieniu Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszam na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Standardy Ochrony w organizacjach pozarządowych”.

Podczas spotkania przedstawimy jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – tzw. “ustawą Kamilka”.

Udział w spotkaniu dedykowany jest przede wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: rzeszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego oraz miasta Rzeszów.

Tzw. “ustawa Kamilka” wprowadziła wobec wszelkich organizatorów działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich obowiązek wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Regulacje te dotyczą zatem także organizacji pozarządowych prowadzących działalność w ww obszarach. Ich wdrożenie ma zagwarantować, że dana organizacja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Termin na wprowadzenie stosownych regulacji objętych ustawą organizacje pozarządowe mają do 15 sierpnia 2024r.

PROGRAM SPOTKANIA:

Podmioty obowiązane do wprowadzenia Standardy Ochrony Małoletnich;
Zasady i procedury, które powinny zostać zawarte w Standardach Ochrony Małoletnich;
Dodatkowe obowiązki pracodawców związane z rekrutacją pracowników, ich edukacją oraz angażowaniem w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci;
Monitoring i kontrola wdrożenia oraz przestrzegania Standardów Ochrony Małoletnich;
Czym jest przemoc wobec dzieci; jak ją rozpoznać;
Ujawnienie krzywdzenia, organizacja rozmowy z dzieckiem;
Skuteczna interwencja- jej cechy

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.04.2024 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (sala nr 209) w godzinach 10:00-12:00.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 23.04.2024 r. Udział w warsztacie jest BEZPŁATNY. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie udziału pod nr telefonów: 798 890 829 lub 17 86 76 293. Zapraszamy do zapisów, ilość miejsc jest ograniczona.