Materiały

Organizacja prawdziwie społeczna czyli samokontrola w NGO

Poradnik zarządzania W ekonomii społecznej. Tekst: Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2015

Partnerstwo instytucjonalne jako sposób zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi

Tekst: Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2015

Podejmowanie decyzji czyli jak myślą organizacje

Tekst: Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2015

Niebiznesowy model organizacji, czyli jak działać społecznie

Tekst: Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2015

Dla dobra wspólnego. O ekonomizacji organizacji pozarządowej

Poradnik zarządzania w ekonomii społecznej., Tekst: Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2015

Razem trudniej czy łatwiej – rzecz o zarządzaniu spółdzielnią

 Tekst: Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2015,