Subregion I

25-06-2019r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.05.2019 r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 14.

ostateczna-lista-rankingowa-Sub1.pdf (281 pobrań)

10-06-2019r.

„Lista rankingowa oraz lista rezerwowa „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 14.

wstepna-lista-rankingowa-runda14-sub-1.pdf (250 pobrań)

31-05-2019r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2019 r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 13.

ostateczna-lista-rankingowa-runda-13.pdf (224 pobrania)

30-05-2019r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 14.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 04.06.2019 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.05.2019 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20-05-2019r.

„Lista rankingowa oraz lista rezerwowa „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 13.

wstepna-lista-rankingowa-runda-13-sub1.pdf (411 pobrań)

14-05-2019r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.03.2019r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 12

Ostateczna lista rankingowa Sub1

 

07-05-2019r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie 14.

Ogloszenie-Nabor-wnioskow-do-KOP-SUB-I.pdf (266 pobrań)

06-05-2019r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 13.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 07.05.2019 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 23.04.2019 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

18-04-2019r.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 12.

lista-rankingowa-runda-12-subregion-1.pdf (217 pobrań)

26-03-2019 r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” runda 13 .

Ogloszenie-Nabor-wnioskow-do-KOP-SUB-I-1.pdf (261 pobrań)

01-03-2019 r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” runda 12.

Ogloszenie-Nabor-wnioskow-do-KOP-SUB-I.pdf (243 pobrania)

07-12-2018 r.
Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 22.10.2018r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 11.

Ostateczna-lista-rankingowa-Sub1.pdf (234 pobrania)

19-11-2018 r.

W związku z poprzednio zaistniałym błędem, zamieszcza się poprawną listę rezerwową oraz listę odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 11.

Lista-wstepna-runda-11-subregion1-poprawiona.pdf (242 pobrania)

19-11-2018 r.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 11.

Lista-wstepna-runda-11-subregion1.pdf (519 pobrań)

 

07-11-2018 r.

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”
w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Zgodnie z rozdziałem III §4 ust. 3. Regulaminu Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I „Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wnioski można składać w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia o naborze do momentu wyczerpania alokacji, o której mowa w Rozdziale III §2 ust.7 niniejszego Regulaminu
w danym roku kalendarzowym. Informacja o wyczerpaniu alokacji zostanie podana na stronie www.wsparcie.es oraz www.rarr.rzeszow.pl.” informujemy o wyczerpaniu alokacji.

W związku z tym, począwszy od dnia 7 listopada 2018 roku zostaje wstrzymany nabór wniosków dla uczestników projektu wymienionych Regulaminie Świadczenia Regulamin Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I w rozdziale III §1 ust. 1. lit c) to jest dla:

  • istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.
ogloszenie-o-wstrzymanie-naboru-wnioskow-sub1.docx (269 pobrań)

06-11-2018 r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.09.2018r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu “ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 10.

Ostateczna-lista-rankingowa-sub1.pdf (291 pobrań)

 

31-10-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
w naborze
11

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 22.10.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

18-10-2018 r.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 10.

Wstępna-lista-rankingowa-Sub1.pdf (254 pobrania)

08-10-2018 r.

Ogłoszenie o naborze “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.:”ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” runda 11

Ogloszenie-Nabor-wnioskow-do-KOP-SUB-I-Runda-11.pdf (266 pobrań)

 

5-10-2018 r.

Ostateczna lista rankingowa „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 9

Ostateczna lista rankingowa Subregion 1

 

02-10-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
w naborze
10

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 09.10.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.09.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

18-09-2018 r.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 9

Wstępna-lista-rankingowa-wniosków-Subregion-1.pdf (256 pobrań)

12-09-2018 r.

Ostateczna lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 8

Ostateczna lista rankingowa Subregion I

 

30-08-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 9.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.09.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.08.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24-08-2018

Ogłoszenie o naborze “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.:”ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” runda 10.

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-I-Runda-10.pdf (323 pobrania)

21-08-2018

Lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 8.

Sub1.pdf (279 pobrań)

 

03-08-2108

Ostateczna lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 7.

LISTA-I.pdf (286 pobrań)

02-08-2018

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Zgodnie z rozdziałem III §4 ust. 3. Regulaminu Świadczenia Regulamin Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I „Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wnioski można składać w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia o naborze do momentu wyczerpania alokacji, o której mowa w Rozdziale III §2 ust.7 niniejszego Regulaminu w danym roku kalendarzowym. Informacja o wyczerpaniu alokacji zostanie podana na stronie www.wsparcie.es oraz www.rarr.rzeszow.pl.”  informujemy o wyczerpaniu alokacji przewidzianej na tworzenie miejsc pracy w nowo utworzonych PS.

W związku z tym począwszy od 1 sierpnia 2018 wstrzymany zostaje nabór wniosków dla uczestników projektu wymienionych Regulaminie Świadczenia Regulamin Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I  w rozdziale III §1 ust. 1. lit a), lit b) oraz lit d).

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-I-Runda-9.pdf (441 pobrań)

01-08-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
w naborze
8

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 08.08.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 23.07.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

31-07-2018

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 8

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 08.08.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.06.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

17-07-2018 r.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 7

LISTA I

 

4-07-2018 r.

Ogłoszenie o naborze “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowegow ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB I -Runda 8

 

 

03-07-2017

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
w naborze 7

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.07.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.06.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

28.06.2018

Ostateczna lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

OSTATECZNA LISTA I runda 6

 

25-06-2018

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6 – aktualizacja.

lista-rankingowa-runda-6-aktualizacja.pdf (274 pobrania)

 

18-06-2018

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

lista-rankingowa-runda-6.pdf (270 pobrań)

06-06-2018

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

 

Subregion_I.pdf (275 pobrań)

01-06-2018

 Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
NABÓR CIĄGŁY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja   społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-I-Runda_7.pdf (273 pobrania)

 Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o   przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

2018-05-29

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 06.06.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów   dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii   społecznej w subregionie I” do dnia 21.05.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz   przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.:„ROWES – kompleksowe wsparcie   sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 5

  Lista rankingowa subregion I

 

  OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej     dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES –kompleksowe   wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 4 po uwzględnieniu odwołań.

 Ostateczna  lista rankingowa subregion I 

 

 Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o   przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów   dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii   społecznej w subregionie I” do dnia 23.04.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz   przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie   sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 4.
 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I runda nr 4.

 OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej   dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES –kompleksowe   wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 3 po uwzględnieniu odwołań.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I nabór nr 3; 21.02.2018

 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz   przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie   sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 2 – korekta.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I nabór nr 2_ 22.01.2018

 

 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz   przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie   sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 3

  Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I 3 nabór 21.02.2018

 

 

 Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii   społecznej w subregionie I”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB I 03.04.2018

 

 

 Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o   przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez   Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej  w   subregionie I”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów   dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii   społecznej  w subregionie I” do dnia 21.03.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz   przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie   sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 2

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I nabór nr 2; 22.01.2018

 

 Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES –   kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie 3

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów   dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii s   społecznej w subregionie I” do dnia 21.02.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES –   kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie REA Sp. z o.o., ul. Powstańców   Styczniowych 27 w Rzeszowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „   “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez   Uczestników Projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia   22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 Przesunięcie terminu posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES –   kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów   dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii   społecznej w subregionie I” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES –   kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego   S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów   dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii s   społecznej w subregionie I” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej   dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES –kompleksowe   wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 1 po uwzględnieniu odwołań

Ostateczna Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I 19.01.18

 

 

 Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz   przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie   sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 1

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I 05 01 2018

 

 

 Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia   pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii   społecznej w subregionie I”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB I 29.12.2017

Uwaga!

Informujemy, że nabór wniosków ulega wydłużeniu do 22 stycznia 2018, ponieważ pierwotnie planowany termin   21.01.2018 wypada w niedzielę.

Wnioski złożone do dnia 22.01.2018 r. włącznie będą poddane ocenie formalnej w terminie do 7 dni od daty   złożenia.

Wnioski złożone po 22.01.2018 r. będą poddane procesowi oceny w kolejnej rundzie.

W przypadku gdy 21 dzień danego miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy,   nabór zostaje wydłużony do dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

 

 

 Dokumenty dotyczące KOP

Załącznik nr 20 Regulamin Komisji Oceny Projektów sub. I obowiązuje od 08.06.2018

Załącznik nr 20 Regulamin Komisji Oceny Projektów sub. I 28.07.2017 – obowiązywał do 08.06.2018

Załącznik nr 21 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i przyznanie wsparcia pomostowego sub. I

Załącznik nr 22 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsca pracy w PS sub. I

Załącznik nr 23 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym sub. I 06.10.2017