Kontakt

Biuro projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 259

Biuro terenowe

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Jasionka 954e lok. 103
36-002 Jasionka
tel.: 798 890 837

Beata Stankiewicz

dyrektorka merytoryczna ROWES

Jarosław Krzysztofik

manager zespołu ROWES


Biuro projektu

Beata Piech-Biedroń

animatorka

Joanna Zając

doradczyni kluczowo-biznesowa

Barbara Jaskulska

radczyni prawna

Andżelika Żelazo

konsultantka regionalna ds. zamówień publicznych

Edyta Kozdroń

doradczyni marketingowa,
grafik

Elżbieta Drupka

specjalistka ds. finansowych, specjalistka ds. monitoringowych

Małgorzata Drozdowska

doradczyni księgowo-podatkowa

Barbara Michna

specjalistka ds. rozliczeń i realizacji projektu

Bożena Sypień-Jamróz

koordynatorka ds. udzielonego wsparcia i koordynatorka KOP

Biuro terenowe

Katarzyna Malec

animatorka

Joanna Banaś

specjalistka ds. reintegracji społeczno-zawodowej, koordynatorka ds. organizacji szkoleń

Anna Szczur

doradczyni kluczowo-biznesowa