Rzeszów

Beata Stankiewicz – Dyrektor Merytoryczny OWES

Tel.: 733 480 833
E-mail: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

RZESZÓW

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 200

 

Beata Piech-Biedroń – Animator
Tel.: 798 890 829
E-mail: bpiech@rarr.rzeszow.pl

 

Joanna Zając – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 770
E-mail: jzajac@rarr.rzeszow.pl

 

Renata Bartnik – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 858
E-mail: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

 

Barbara Jaskulska – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 847
E-mail: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

 

Ewa Schabowska – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 794
E-mail: eschabowska@rarr.rzeszow.pl

 

Andżelika Żelazo – Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych
Tel.: 798 890 774
E-mail: azelazo@rarr.rzeszow.pl

 

Barbara Jaskulska – Radca prawny
Tel.: 798 890 847
E-mail: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

 

Joanna Pikuła-Darłak – Doradca marketingowy
Tel.: 798 890 834
E-mail: jpikula@rarr.rzeszow.pl

 

Nobis Łukasz – Grafik
Tel.: 17 86 76 269
E-mail: lnobis@rarr.rzeszow.pl

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Jasionka 954 e, pokój 103
36-002 Jasionka

 

Katarzyna Malec – Animator
Tel.: 798 890 837
E-mail:kmalec@rarr.rzeszow.pl

 

Joanna Banaś – Specjalista ds. reintegracji społeczno – zawodowej / Koordynator ds. organizacji szkoleń
Tel.: 798 890 844
E-mail: jbanas@rarr.rzeszow.pl

 

Anna Szczur – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 762
E-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl