KOP

14-05-2019r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.03.2019r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 12

Ostateczna lista rankingowa Sub1

 

14-01-2019r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.11.2018 r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej subregionie II” w rundzie 12

Ostateczna lista rankingowa Sub2

 

8-11-2018 r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-II-Runda-12

 

9-10-2018 r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB II- Runda 11

 

5-10-2018 r.

Ostateczna lista rankingowa „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 9

Ostateczna lista rankingowa Subregion 1

 

5-10-2018 r.

Ostateczna lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju  sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 9

Ostateczna lista rankingowa Subregion 2

 

12-09-2018 r.

Ostateczna lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 8

Ostateczna lista rankingowa Subregion I

 

12-09-2018 r.

Ostateczna lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju  sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 8

Ostateczna lista rankingowa Subregion II

 

 

30-08-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 9

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.09.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
do dnia 21.06.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

22-08-2018 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowegow ramach projektu pn.: „ROWES –  szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB II- Runda 10

 

17-07-2018 r.

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 7

LISTA I

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju  sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 7

LISTA II

 

4-07-2018 r.

Ogłoszenie o naborze “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowegow ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB I -Runda 8

 

 

4-07-2018 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowegow ramach projektu pn.: „ROWES –  szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB II- Runda 8

 

 

03-07-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w naborze 7.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.07.2018 r. o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 21.06.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

03-07-2018 r.

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 7

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.07.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
do dnia 21.06.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Ostateczna lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie  sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

OSTATECZNA LISTA I runda 6

 

 

Ostateczna lista rankingowa „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju  sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 6

LISTA II

 

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju  sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 6

Lista sub2

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.06.2018 r. o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 21.05.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

2018-05-29

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.06.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.05.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin KOP subregion II aktualizacja

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.:„ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 5

Lista rankingowa subregion I

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 5

Lista rankingowa Subregion II

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 23.04.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 23.04.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 4

LISTA RANKINGOWA SUBREGION II

 

 

OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych wniosków w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 3 po uwzględnieniu odwołań

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Subregion 2 Nabór 3- 21.04.18

 

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 3

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion 2 nabór 3 21.02.18r.

 

 

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB I 03.04.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB II 03.04.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB I 2018

 

 

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB II 2018

 

 

OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 2 po uwzględnieniu odwołań

Ostateczna lista rankingowa w Subregionie 2 w rundzie 2 do 22.01.2018

 

 

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie 3

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 21.02.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie 3

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 21.02.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 2

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I 2 nabór 22.01.2018

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 2

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion II 2 nabór 22.01.18

 

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie REA Sp. z o.o., ul. Powstańców Styczniowych 27 w Rzeszowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Przesunięcie terminu posiedzenia Komisji Oceny Projektów z 06.02.2018 r. na 19.02.2018 r. w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Przesunięcie terminu posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Przesunięcie terminu posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w naborze 2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2018 r. o godzinie 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny merytorycznej „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestników Projektu pn. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do dnia 22.01.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES –kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 1 po uwzględnieniu odwołań

Ostateczna Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I 19.01.18

 

OSTATECZNA lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w rundzie nr 1 po uwzględnieniu odwołań

Ostateczna Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion II 19.01.18

 

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”

w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion I 05 01 2018

oraz w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa oraz lista odrzuconych Subregion II 05 01 2018

 

 

Komisja Oceny Projektów składa się z 6 osób (ekspertów) posiadających potwierdzone dokumentami kwalifikacje oraz wykształcenie wyższe i doświadczenie w ocenianiu projektów przedsiębiorstw społecznych (min 25 ocenionych wniosków i biznesplanów).

Komisja Oceny Projektów dokonuje merytorycznej oceny projektów o udzielenie jednorazowej dotacji wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.

Eksperci, z których co najmniej jeden jest specjalistą (finansistą, ekonomistą, posiadający kompetencje z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw społecznych) spotykają się raz w miesiącu w biurze Komisji Oceny Projektów.

Komisja Oceny Projektów ocenia wnioski złożone do 21 każdego miesiąca.

Nabór wniosków do Komisja Oceny Projektów jest prowadzony w  trybie ciągłym przez cały czas trwania projektu.

Kto może składać wniosek do Komisji Oceny Projektów ?

  • Grupy Inicjatywne
  • Przedsiębiorstwa Społeczne w tym Spółdzielnie Socjalne
  • Podmioty Ekonomii Społeczne

będące uczestnikami projektów:

  • „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
  • „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”