Projekty


I.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-31.12.2023 r.

Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały okres jego realizacji.

Budżet projektu: 26 679 573,30 zł

Obszar realizacji projektu powiat:

 • rzeszowski,
 • kolbuszowski,
 • niżański,
 • stalowowolski,
 • miasto Rzeszów.

Cel projektu:

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I w latach 2020-2023 poprzez utworzenie 395 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • osoby fizyczne lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego,
 • inne osoby fizyczne nie wymienione wyżej, które są zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • społeczności lokalne z terenu w/w powiatów.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne i branżowe,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PES,
 • szkolenia dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS,
 • wsparcie doradców biznesowych,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej,
 • wsparcie finansowe w formie zindywidualizowanych usług,
 • wsparcie w zakresie zamówień publicznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz pracowników PS.

Jeżeli JESTEŚ ZAINTERESOWANY udziałem w w/w projekcie SKONTAKTUJ SIĘ z naszym ANIMATOREM/ DORADCĄ KLUCZOWYM/ DORADCĄ BIZNESOWYM.

Biura projektu czynne są w okresie realizacji projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dokumenty do pobrania

Harmonogram wsparcia

II.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-31.12.2023 r.

Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały okres jego realizacji.

Budżet projektu: 27 947 952,72 zł

Obszar realizacji projektu powiat:

 • strzyżowski,
 • ropczycko-sędziszowski,
 • dębicki,
 • mielecki,
 • tarnobrzeski,
 • miasto Tarnobrzeg

Cel projektu:

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2023 poprzez utworzenie 409 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • osoby fizyczne lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego,
 • inne osoby fizyczne nie wymienione wyżej, które są zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • społeczności lokalne z terenu w/w powiatów.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne i branżowe,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PES,
 • szkolenia dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS,
 • wsparcie doradców biznesowych,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej,
 • wsparcie finansowe w formie zindywidualizowanych usług,
 • wsparcie w zakresie zamówień publicznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz pracowników PS.

Jeżeli JESTEŚ ZAINTERESOWANY udziałem w w/w projekcie SKONTAKTUJ SIĘ z naszym ANIMATOREM/ DORADCĄ KLUCZOWYM/ DORADCĄ BIZNESOWYM

Biura projektu czynne są w okresie realizacji projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

UWAGA!

Począwszy od dnia 15 października 2020 w co drugi czwartek i piątek  biuro terenowe w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a w czwartki  czynne będzie w godzinach od 08:00 do 16:30 natomiast w piątki od 08:00 do 15:30. Godziny pracy biura od poniedziałku do środy pozostają bez zmian.

INFORMACJA:

W dniu 29.10.2020 r. biuro terenowe w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a wyjątkowo czynne będzie do godziny 15:30 natomiast 30.10.2020 r. do godziny 16:30.

Dokumenty do pobrania

Harmonogram wsparcia