ROWES

Logotyp Systemu Akredytacji i standardów działania instytucji wspierania ekonomii społecznej

O ROWES

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

CEL

Głównym celem Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa podkarpackiego. Kluczową zasadą przyświecającą funkcjonowaniu naszego Ośrodka jest misja społeczna, rozumiana jako prymat działania na rzecz ludzi, nad maksymalizacją zysku.

WYSOKA JAKOŚĆ

Decyzją z dnia 11 maja 2016 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał Rzeszowskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dołączył do grona wcześniej rekomendowanych na podkarpackie OWES podmiotów Uchwałą nr 38 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 9 listopada 2015 r.

MISJA ROWES

To misja społeczna, rozumiana jako prymat działania na rzecz ludzi, nad maksymalizacją zysku.

UWAGI

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Załącznik – Regulamin organizacyjny ROWES