Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES

Schemat organizacyjny ROWES

Regulamin ROWES Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Odpis KRS RARR S.A. 26.05.2021r.

Kapitał zakładowy 27 581 000,00 zł.