Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES

Schemat organizacyjny ROWES

Kapitał zakładowy 27 581 000,00 zł.