Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES

Schemat organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Schemat organizacyjny wersja w MS Word.

Kapitał zakładowy 27 581 000,00 zł.