Harmonogram wsparcia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA w subregionie I

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia:

Jarosław Krzysztofik
tel.: 17 86 76 242

Elżbieta Drupka
tel.: 17 86 76 232

2024r.