ROWES II 2.0

OGŁOSZENIE O NOWEJ EDYCJI NABORU wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – subregion II.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zostały zwiększone środki finansowe na instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W związku z powyższym, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje ogłoszona nowa edycja naboru wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ogłoszenie o nowej edycji naboru


INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU 
wniosków  na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Informacja o zamknięciu naboru


INFORMACJA O WYSOKOŚCI ALOKACJI I WZNOWIENIU NABORU

wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Informacja o wysokości alokacji


INFORMACJA O WSTRZYMANIU  NABORU

wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Informacja o wstrzymaniu naboru


Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że została zwiększona alokacja na instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W związku z powyższym, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje wznowiony nabór wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

Ogłoszenie o naborze:

Ogłoszenie o wznowieniu naboru – sub II

Regulamin oraz załączniki:

Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wojny na Ukrainie v.2 – sub II

Załącznik nr 1 – Wniosek PES- sub II

Załącznik nr 2 – Wniosek od instytucji – sub II

Załącznik nr 3 – Umowa trójstronna na realizację zamówienia subII – obowiązujący do 03.10.2022r.

Załącznik nr 3 – Umowa trójstronna na realizację zamówienia subII – obowiązujący od 04.10.2022r.

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy sub II