Osoby fizyczne

Prowadzisz działania lokalne?

W ramach działań animacyjnych wesprzemy twoje działania w lokalnej społeczności i pomożemy ci aktywizować jej członków do wspólnych działań w obszarze ekonomii społecznej. 

Co oferujemy:

 1. spotkania indywidualne lub grupowe z animatorem, które pozwolą ci lepiej określić potrzeby twoje, grupy czy lokalnego środowiska;
 2. zdiagnozowanie potencjału środowiska, w którym działasz;
 3. inicjujemy powstanie i wspieramy pracę grup jednoczących się w pracy nad wspólnym przedsięwzięciem na rzecz ekonomii społecznej w twojej lokalnej społeczności;
 4. organizujemy i przeprowadzamy warsztaty partnerstw w obszarze ES, których tematyka ustalana jest z animatorką na podstawie potrzeb grupy; 
 5. organizujemy i przeprowadzamy wizyty studyjne, które dadzą Ci inspiracje do działania i pokażą dobre praktyki w ekonomii społecznej.

Chcesz założyć Podmiot Ekonomii Społecznej?

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem Stowarzyszenia,  Fundacji, Koła Gospodyń Wiejskich, Spółki lub inne o charakterze non for profit to ta oferta jest dla Ciebie. Dopełnimy wszelkich starań aby wyjaśnić najważniejsze kwestie, które pozwolą Ci rozpocząć działalność. Popracujemy koncepcyjnie i dobierzemy odpowiednią formę prawną do Twoich założeń. Pomożemy opracować statut/umowę i przeprowadzimy Cię przez cały proces rejestracyjny. Cała Nasza kadra to specjaliści z różnych dziedzin tj. marketingowcy, księgowi, prawnicy i doradcy kluczowi. Wszyscy oni mają tworzyć bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać aby dopracować swój pomysł.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 5a wraz z opisanymi w nim dokumentami

Chcesz założyć Przedsiębiorstwo Społeczne?

Przedsiębiorstwo Społecznego to podmiot o charakterze non for profit jednak posiadające dodatkowe cechy, które nie występują w Podmiotach Ekonomii Społecznej. W głównej mierze wiążą się one z tworzeniem miejsc pracy i otrzymaniem statusu PS nadawanego przez właściwego Wojewodę. Inną ważną kwestią jest możliwość wnioskowania o bezzwrotne dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które będą zatrudniane w tym przedsiębiorstwie. Kim są takie osoby? O jakim dofinansowaniu mowa? Co należy zrobić aby taki podmiot założyć? O wszystkim dowiesz się od Nas. Dopełnimy wszelkich starań aby wyjaśnić najważniejsze kwestie, które pozwolą Ci rozpocząć działalność. Popracujemy koncepcyjnie i dobierzemy odpowiednią formę prawną do Twoich założeń. Jeżeli będziesz zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w międzyczasie będziesz składał Wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej decyzji Komisji Oceny Projektów pomożemy opracować statut/umowę i przeprowadzimy Cię przez cały proces rejestracyjny. Dopiero po rejestracji podmiotu w KRS podpiszesz Umowę o dofinansowanie i będziesz miał 6 m-cy czasu na otrzymanie statusu PS (w tym procesie również pomożemy). Cała Nasza kadra to specjaliści z różnych dziedzin tj. marketingowcy, księgowi, prawnicy i doradcy kluczowi. Wszyscy oni mają tworzyć bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać aby dopracować swój pomysł.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 8a wraz z opisanymi w nim dokumentami