Osoby prawne

Prowadzisz działania lokalne?

 W ramach działań animacyjnych wesprzemy twoje działania w lokalnej społeczności i pomożemy ci aktywizować jej członków do wspólnych działań w obszarze ekonomii społecznej.

Co oferujemy:

  1. spotkania indywidualne lub grupowe z animatorem, które pozwolą ci lepiej określić potrzeby twoje, grupy czy lokalnego środowiska;
  2. zdiagnozowanie potencjału środowiska, w którym działasz;
  3. inicjujemy powstanie i wspieramy pracę grup jednoczących się w pracy nad wspólnym przedsięwzięciem na rzecz ekonomii społecznej w twojej lokalnej społeczności;
  4. organizujemy i przeprowadzamy warsztaty partnerstw w obszarze ES, których tematyka ustalana jest z animatorką na podstawie potrzeb grupy; 
  5. organizujemy i przeprowadzamy wizyty studyjne, które dadzą Ci inspiracje do działania i pokażą dobre praktyki w ekonomii społecznej.

Chcesz utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne?

Usługa tworzenia PS dotyczy stworzenia nowego podmiotu o charakterze non for profit, który otrzyma status nadawany przez właściwego Wojewodę. Jeżeli taki jest Twój pomysł to pomożemy w dopracowaniu Twojej koncepcji. Inną ważną kwestią jest możliwość wnioskowania o bezzwrotne dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które będą zatrudniane w tym przedsiębiorstwie. Kim są takie osoby? O jakim dofinansowaniu mowa? Co należy zrobić aby taki podmiot założyć? O wszystkim dowiesz się od Nas. Dopełnimy wszelkich starań aby wyjaśnić najważniejsze kwestie, które pozwolą Ci rozpocząć działalność. Popracujemy koncepcyjnie i dobierzemy odpowiednią formę prawną do Twoich założeń. Jeżeli będziesz zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w międzyczasie będziesz składał Wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej decyzji Komisji Oceny Projektów pomożemy opracować statut/umowę i przeprowadzimy Cię przez cały proces rejestracyjny. Dopiero po rejestracji podmiotu w KRS podpiszesz Umowę o dofinansowanie i będziesz miał 6 m-cy czasu na otrzymanie statusu PS (w tym procesie również pomożemy). Cała Nasza kadra to specjaliści z różnych dziedzin tj. marketingowcy, księgowi, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, prawnicy i doradcy kluczowi. Wszyscy oni mają tworzyć bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać aby dopracować swój pomysł. Dodatkowo Twój nowy PS będzie mógł skorzystać ze szkoleń zawodowych dla swoich pracowników oraz wsparcia reintegracyjnego co tylko wzmocni potencjał organizacji.

Co musisz zrobić?

  1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
  2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
  3. Złóż załącznik nr 8c wraz z opisanymi w nim dokumentami