Podmioty Ekonomii Społecznej

Prowadzisz działania lokalne?

W ramach działań animacyjnych wesprzemy twoje działania w lokalnej społeczności i pomożemy ci aktywizować jej członków do wspólnych działań w obszarze ekonomii społecznej.

Co oferujemy:

 1. spotkania indywidualne lub grupowe z animatorem, które pozwolą ci lepiej określić potrzeby twoje, grupy czy lokalnego środowiska;
 2. zdiagnozowanie potencjału środowiska, w którym działasz;
 3. inicjujemy powstanie i wspieramy pracę grup jednoczących się w pracy nad wspólnym przedsięwzięciem na rzecz ekonomii społecznej w twojej lokalnej społeczności;
 4. organizujemy i przeprowadzamy warsztaty partnerstw w obszarze ES, których tematyka ustalana jest z animatorką na podstawie potrzeb grupy; 
 5. wizyty studyjne, które dadzą Ci inspiracje do działania i pokażą dobre praktyki w ekonomii społecznej.

Chcesz przekształcić się w Przedsiębiorstwo Społeczne?

Jeżeli posiadasz podmiot o charakterze non for profit np. Stowarzyszenie, Fundację czy Spółkę z o.o. i chcesz uzyskać status Przedsiębiorstwa Społecznego to pomożemy Ci to zrobić. Posiadanie statusu PS nadanego przez właściwego Wojewodę pozwoli Twojemu podmiotowi ubiegać się o Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Dopełnimy wszelkich starań aby wyjaśnić najważniejsze kwestie, które pozwolą Ci przekształcić i rozwinąć dotychczasową działalność. Popracujemy koncepcyjnie i dobierzemy odpowiednie narzędzia dostępne nie tylko w Naszym projekcie ale również w innych instytucjach wspierających PS. Jeżeli będziesz zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w międzyczasie PES będzie składał Wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej decyzji Komisji Oceny Projektów pomożemy opracować wszystkie niezbędne dokumenty abyś otrzymał status PS. Będziesz miał na to 6 m-cy czasu od podpisania Umowy o dofinansowanie. Cała Nasza kadra to specjaliści z różnych dziedzin tj. marketingowcy, graficy, księgowi, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, prawnicy i doradcy kluczowi. Wszyscy oni mają tworzyć bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać aby rozwinąć działalność Twojego podmiotu. Dodatkowo PES będzie mógł skorzystać ze szkoleń zawodowych dla swoich pracowników co tylko wzmocni potencjał organizacji.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 8c wraz z opisanymi w nim dokumentami

Chcesz utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne?

Usługa tworzenia PS dotyczy stworzenia nowego podmiotu o charakterze non for profit, który otrzyma status nadawany przez właściwego Wojewodę. Jeżeli taki jest Twój pomysł to pomożemy w dopracowaniu Twojej koncepcji. . Inną ważną kwestią jest możliwość wnioskowania o bezzwrotne dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które będą zatrudniane w tym przedsiębiorstwie. Kim są takie osoby? O jakim dofinansowaniu mowa? Co należy zrobić aby taki podmiot założyć? O wszystkim dowiesz się od Nas. Dopełnimy wszelkich starań aby wyjaśnić najważniejsze kwestie, które pozwolą Ci rozpocząć działalność. Popracujemy koncepcyjnie i dobierzemy odpowiednią formę prawną do Twoich założeń. Jeżeli będziesz zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w międzyczasie będziesz składał Wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej decyzji Komisji Oceny Projektów pomożemy opracować statut/umowę i przeprowadzimy Cię przez cały proces rejestracyjny. Dopiero po rejestracji podmiotu w KRS podpiszesz Umowę o dofinansowanie i będziesz miał 6 m-cy czasu na otrzymanie statusu PS (w tym procesie również pomożemy). Cała Nasza kadra to specjaliści z różnych dziedzin tj. marketingowcy, księgowi, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, prawnicy i doradcy kluczowi. Wszyscy oni mają tworzyć bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać aby dopracować swój pomysł. Dodatkowo Twój podmiot będzie mógł skorzystać ze szkoleń zawodowych dla swoich pracowników co tylko wzmocni potencjał organizacji.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 8c wraz z opisanymi w nim dokumentami

Potrzebujesz pomocy w bieżącej działalności i/lub chcesz ją rozwinąć?

Jeżeli masz jakiś kłopot lub nie wiesz jak rozwinąć swój PES, skorzystaj z usług Naszych specjalistów. Do Twojej dyspozycji będą doradcy: kluczowi i biznesowi, marketingowiec i grafik, specjalista ds. księgowo – podatkowych, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych oraz specjalista ds. prawnych. Wszyscy oni tworzą bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać. Zespół został tak dobrany aby mógł wesprzeć Ciebie w różnych sytuacjach. Od doradców kluczowych i biznesowych dowiesz się jak rozwinąć dotychczasową działalność, poprzez analizę tego czym do tej pory PES się zajmował. Wspólna praca koncepcyjna powinna doprowadzić do stworzenia procesów naprawczych lub wprowadzenia całkowicie nowych rozwiązań w Twojej działalności. Od marketingowca dowiesz się jak odpowiednio promować swój PES oraz z jakich narzędzi promocyjnych warto korzystać a od grafika możesz otrzymać nowe lub poprawione logo i całą szatę graficzną Twojej organizacji. Specjalista ds. księgowości odpowie na najtrudniejsze pytania z tego tematu i pomoże zrozumieć zawiłości księgowe. Prawnik to osoba, która będzie Was wspierać w tworzeniu dokumentów prawnych czy doradztwie w rozwiązywaniu różnych sytuacji natury prawnej (o ile będą one mieściły się w katalogu tematów możliwych do rozwiązania przez Naszego specjalistę).  Dzięki konsultantowi regionalnemu ds. zamówień publicznych nauczysz się przygotowywać oferty pod zamówienia, przetargi czy zapytania ofertowe. Dodatkowo Twój podmiot będzie mógł skorzystać ze szkoleń zawodowych dla swoich pracowników co tylko wzmocni potencjał organizacji.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 5c wraz z opisanymi w nim dokumentami

Chcesz wprowadzić działalność statutową odpłatną i/lub działalność gospodarczą?

Czy wiesz, że działalność statutowa odpłatna a działalność gospodarcza nie jest tym samych? A wiesz czym się różni? Czy wiesz, że prowadzenie działalności statutowej odpłatnej jest bardzo ważne, jeżeli pobierasz opłaty z usług, które świadczy PES a nie prowadzisz działalności gospodarczej? Pomożemy Ci zrozumieć różnicę pomiędzy tymi dwoma formami działalności oraz przygotujemy odpowiednie dokumenty, których efektem będzie ich wprowadzenie do bieżącej działalności PES. Cała Nasza kadra to specjaliści z różnych dziedzin tj. marketingowcy, księgowi, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, prawnicy i doradcy kluczowi. Wszyscy oni mają tworzyć bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać aby dopracować swój pomysł. Dodatkowo Twój podmiot będzie mógł skorzystać ze szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w PES co tylko wzmocni potencjał organizacji.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 5c wraz z opisanymi w nim dokumentami

Skorzystaj z doradztwa biznesowego

Usługi biznesowe  to działania ukierunkowane na wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane poprzez:

 1. rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i bieżące prowadzenie oceny tego procesu,
 2. pomoc w opracowaniu biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS,
 3. wsparcie PS w procesie pozyskiwania instrumentów finansowych oraz doradztwo w okresie na jaki został udzielony instrument wsparcia lub w okresie jego spłaty,
 4. opracowanie planu naprawczego dla PS,
 5. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenie planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PES/PS,
 6. wsparcie PES/PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami lub personelem,
 7. praca z liderami PES/PS w oparciu o doradztwo, coaching i mentoring,
 8. pomoc w rozpoznawaniu zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PES/PS.

Usługi biznesowe skierowane są dla uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES w subregionie I (Rozdział IV).

W ramach usług biznesowych uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących dodatkowych form wsparcia:

 1. doradztwo specjalistyczne,
 2. szkolenia zawodowe dostarczające i rozwijające kompetencje i/lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PES/PS,
 3. bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 9a wraz z opisanymi w nim dokumentami