Polityka prywatności

Polityki Prywatności strony internetowej Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający w ramach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia ochronę prywatności każdego beneficjenta. Wszelkie dane, które uzyskujemy od Państwa bezpośrednio lub w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej będą wykorzystywane przede wszystkim w celu przekazania Państwu informacji związanych z realizacją naszych usług w ramach realizacji projektu pn. „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I oraz II”,  w tym umożliwienia Państwu dostępu do wzorów naszych dokumentów.

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego www.wsparcie.es i  reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez użytkowników serwisu danych osobowych oraz danych informatycznych pozyskiwanych automatycznie przez nasze systemy w związku z wizytą na naszej stronie internetowej – m.in. plików cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych przez Państwa w celu uzyskania informacji związanych z realizacją działań prowadzonych przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w szczególności w celach kontaktowych oraz danych informatycznych gromadzonych przez pliki cookies jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”): Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl, KRS nr 0000008207, NIP 813-00-10-538.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane na podstawie:
  a) art.6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Państwa zgody – w celu udzielania Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat świadczonych przez nas usług (kontakt e-mailowy lub telefoniczny), w szczególności informacji na temat wzięcia udziału w projekcie pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I oraz II” oraz w celach kontaktowych;
  b) w sytuacji wzięcia udziału w projekcie pn.„ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I oraz II” – zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumentacji projektowej;
  c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu przetwarzania pozostałych informacji, takich jak dane informatyczne (np. czas spędzony na stronie, data i źródło wizyty, liczba wyświetlonych podstron) – wobec faktu, iż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator realizuje ww. cele, w szczególności : podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony.
 5. Mając na uwadze powyższe posiadają Państwo prawo do : uzyskania informacji czy Państwa dane są przez Nas przetwarzane – a jeżeli tak, to również prawo do ich dostępu, prawo do sprostowania danych osobowych – w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu (gdy państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO) lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ( gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO). Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w pkt. 3 adres: rowes@rarr.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu ich wycofania.
 6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  a) przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy lub ;
  b)do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo wycofania zgody lub;
  c) dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 9. Podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowników naszej strony internetowej jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z naszej strony.

III. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

Nasz serwis używa plików cookies, tak aby móc dostosować go do potrzeb naszych użytkowników oraz w celach statystycznych.

1. Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies nie są szkodliwe dla naszych użytkowników lub ich urządzeń oraz w żaden sposób nie wpływają na ich działanie. Co istotne, pliki cookies nie powodują jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

2. W jakim celu używamy cookies ?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony i utrzymania sesji użytkownika, a ponadto w celach statystycznych. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych użytkowników.

3. Przez jaki okres są przechowywane pliki cookies ?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. W jaki sposób zablokować cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies :

Urządzenia mobilne:

W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli ww. zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

IV. Google Analitycs

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Więcej informacji o Google Analitics znajdziecie Państwo pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

V. Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze w/w serwisu. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

VI. Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Administrator stosuje  środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji w ramach organizacji i zostały szczegółowo opisane w procedurach przyjętych przez Administratora dla konkretnych obszarów.

VII. Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.