Zadania realizowane z budżetu Państwa

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

„ROWES – WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE I”

DOFINANSOWANIE
1 705 778,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
21 293 360,00 ZŁ

Celem projektu “ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na obszarze powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i miasta Rzeszów w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 315 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

 


 

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

„ROWES – WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE II”

DOFINANSOWANIE
1 931 934,30 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
24 134 902,00 ZŁ

Celem projektu “ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na obszarze powiatu strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.