Zadania realizowane z budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

„ROWES – WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE I”

DOFINANSOWANIE

1 645 804,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

20 743 360,00 ZŁ

Celem projektu “ROWES – wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na obszarze powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego,  niżańskiego, stalowowolskiego i miasta Rzeszów w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 315 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

 


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

„ROWES – WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE II”

DOFINANSOWANIE

 1 878 735,30  ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

23 584 902,00  ZŁ

Celem projektu “ROWES – wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na obszarze powiatu strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.