Zadania realizowane z budżetu Państwa

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

„ROWES – WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE I”

DOFINANSOWANIE
2 034 557,98 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
26 679 573,30 ZŁ

Celem projektu “ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na obszarze powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i miasta Rzeszów w latach 2020-2023 poprzez utworzenie 395 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

 


 

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

„ROWES – WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE II”

DOFINANSOWANIE
2 155 736,77 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
27 947 952,72 ZŁ

Celem projektu “ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na obszarze powiatu strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w latach 2020-2023 poprzez utworzenie 409 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.