Przedsiębiorstwa społeczne

Potrzebujesz pomocy w bieżącej działalności i/lub chcesz ją rozwinąć?

Jeżeli masz jakiś kłopot lub nie wiesz jak rozwinąć swoje PS, skorzystaj z usług Naszych specjalistów. Do Twojej dyspozycji będą doradcy: kluczowi i biznesowi, marketingowiec i grafik, specjalista ds. księgowo – podatkowych, specjalista ds. prawnych, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych oraz specjalista ds. reintegracji. Wszyscy oni tworzą bazę wiedzy, z której będziesz mógł korzystać. Zespół został tak dobrany aby mógł wesprzeć Ciebie w różnych sytuacjach. Od doradców biznesowych dowiesz się jak rozwinąć dotychczasową działalność, poprzez analizę tego czym do tej pory PS się zajmował. Wspólna praca koncepcyjna powinna doprowadzić do stworzenia procesów naprawczych lub wprowadzenia całkowicie nowych rozwiązań w Twojej działalności. Od marketingowca dowiesz się jak odpowiednio promować swój PS oraz z jakich narzędzi promocyjnych warto korzystać a od grafika możesz otrzymać nowe lub poprawione logo i całą szatę graficzną Twojej organizacji. Specjalista ds. księgowości odpowie na najtrudniejsze pytania z tego tematu i pomoże zrozumieć zawiłości księgowe. Prawnik to osoba, która będzie Was wspierać w tworzeniu dokumentów prawnych czy doradztwie w rozwiązywaniu różnych sytuacji natury prawnej (o ile będą one mieściły się w katalogu tematów możliwych do rozwiązania przez Naszego specjalistę).  Dzięki konsultantowi regionalnemu ds. zamówień publicznych nauczysz się przygotowywać oferty pod zamówienia, przetargi czy zapytania ofertowe. Specjalista ds. reintegracji zadba o rozwój Twoich pracowników, pomoże w rozwiązywaniu konfliktów oraz budowaniu zespołu kadrowego. Dodatkowo Twój podmiot będzie mógł skorzystać ze szkoleń zawodowych dla swoich pracowników co tylko wzmocni potencjał organizacji.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 9a wraz z opisanymi w nim dokumentami

Chcesz skorzystać ze wsparcia finansowego?

Projekt zapewnia kilka rodzajów wsparcia finansowego. Pierwsze związane są z tworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc pracy. To bezzwrotne środki pieniężne wyrażone w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31 229 PLN i jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką na utrzymanie miejsca pracy, która wynosi:

 • 32 400 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
 • 24 300 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
 • 16 200 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

Wysokość stawek jednostkowych podlega indeksacji.

Innym rodzajem wsparcia finansowego jest refundacja kosztów związanych z realizacją procesu reintegracji pracowników zatrudnionych w PS objętych Indywidualnym Planem Rozwoju.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 9a wraz z opisanymi w nim dokumentami

Skorzystaj z doradztwa biznesowego

Usługi biznesowe  to działania ukierunkowane na wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane poprzez:

 1. rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i bieżące prowadzenie oceny tego procesu,
 2. pomoc w opracowaniu biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS,
 3. wsparcie PS w procesie pozyskiwania instrumentów finansowych oraz doradztwo w okresie na jaki został udzielony instrument wsparcia lub w okresie jego spłaty,
 4. opracowanie planu naprawczego dla PS,
 5. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenie planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PES/PS,
 6. wsparcie PES/PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami lub personelem,
 7. praca z liderami PES/PS w oparciu o doradztwo, coaching i mentoring,
 8. pomoc w rozpoznawaniu zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PES/PS.

Usługi biznesowe skierowane są dla uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES w subregionie I (Rozdział IV).

W ramach usług biznesowych uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących dodatkowych form wsparcia:

 1. doradztwo specjalistyczne,
 2. szkolenia zawodowe dostarczające i rozwijające kompetencje i/lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PES/PS,
 3. bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Co musisz zrobić?

 1. Skontaktuj się z Nami i umów się na spotkanie
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES dostępnym w zakładce DOKUMENTY
 3. Złóż załącznik nr 9a wraz z opisanymi w nim dokumentami