Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Doradca księgowo-podatkowy

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Doradca księgowo-podatkowy.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Doradca księgowo-podatkowy.
W związku z dynamicznym rozwojem usług świadczonych przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukujemy pracowników na stanowisko: Doradca księgowo-podatkowy. Miejsce pracy: Rzeszów
Doradca księgowo-podatkowy zajmuje się szeroko rozumianym pojęciem rachunkowości, zobowiązań finansowych oraz księgowaniem dokumentów. Ma za zadanie udzielać pomocy doradczej podmiotom ekonomii społecznej (PES) w zakresie księgowo-podatkowym.
Zakres obowiązków:
• rozpoznawanie potrzeb klienta i pełne doradztwo dotyczące wyboru odpowiedniego rozwiązania,
• przekazywanie klientowi wiedzy w zakresie księgowo-podatkowej,
• doradztwo przy sporządzaniu bilansu zysków i strat,
• doradztwo w zakresie dekretowania i księgowania dokumentów, wystawiania oraz księgowania faktur,
• doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą, która reguluje tę kwestie,
• doradztwo w zakresie rozliczania i odprowadzania składek ubezpieczeniowych dla pracowników firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• współpraca z biurami terenowymi Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
• doradztwo w zakresie rachunkowości Podmiotów Ekonomii Społecznej, umiejętność pracy zgodnie z celami projektu,
• pomoc w sporządzaniu pism do organów podatkowych oraz sądów administracyjnych,
• pomoc w przygotowywaniu formularzy i deklaracji podatkowych,

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finanse, finanse i bankowość, rachunkowość),
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa w obszarze finansów,
• biegła znajomość przepisów prawa, szczególnie ustaw: o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym oraz VAT,
• wiedza z zakresu produktów finansowych i rozeznanie w bieżącej sytuacji rynkowej,
• praktyczna znajomość aspektów zarządzania finansami,
• wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
• dysponowanie wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu projektu,
• umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
• zdolności analitycznego, krytycznego myślenia, pracowitość,
• komunikatywność, systematyczność,
• umiejętność koordynacji i organizacji pracy zespołu, także pod presją czasu,
• wysoki poziom samodzielności w działaniu,
• biegła obsługa komputera i oprogramowania MS Office (Word, MS Excel, Power Point),
• prawo jazdy kat.B, własny samochód,

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu,
• praca w zespole z otwartymi ludźmi,
• możliwość zdobycia doświadczenia oraz awansu,
• atrakcyjne wynagrodzenie.

Dokumenty aplikacyjne (CV + List Motywacyjny) w wersji papierowej można składać w sekretariacie RARR S.A. ul. Szopena 51 w Rzeszowie w zamkniętej, opisanej kopercie z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne na stanowisko: Doradca Księgowo-Podatkowy lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”), a także pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. Państwa zgody  podanie przez Państwa jakichkolwiek danych dodatkowych (w tym danych sensytywnych określonych w art. 9 ust. 1 RODO) jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  4. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym prawo dostępu do treści swoich danych), prawo do ich uzupełnienia oraz sprostowania, a ponadto prawo do ich usunięcia oraz  ograniczenia przetwarzania.
  5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.