Aktualizacja harmonogramu naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych – Subregion II

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie II.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW SUBREGION II IPS – (24.03.2021)