Ogłoszenie o naborze wniosków do udziału w projekcie dla Osób Prawnych (w tym PES) wraz z harmonogramem naboru – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne (w tym PES) do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

Pełne ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych wraz z harmonogramem naboru dostępne jest poniżej:

Nabór wniosków do udziału w projekcie – PES_OP – subregion I

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -OP_Subregion I