Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) planujących utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego – Subregion I

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych ( Osób Fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w Subregionie I

harmonogram GI (OF) aktualizacja 22.09.2021