Lista biur

Barbara Borowiec – Dyrektor merytoryczny OWES
Tel.: 798 890 771
E-mail:bborowiec@rarr.rzeszow.pl

Jakub Karp – Zastępca dyrektora merytorycznego OWES
Tel.: 798 890 717
E-mail:jkarp@rarr.rzeszow.pl

Lista biur subregion I

RZESZÓW

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 277
I piętro – pokój nr 206

Monika Bebło – Animator
Tel.: 798 890 696
E-mail: mbeblo@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska – Brodowicz – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 727
E-mail: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Konrad Rakszawski – Konsultant regionalny ds. PZP
Tel.: 798 890 728
E-mail: krakszawski@rarr.rzeszow.pl

Piotr Brożbar – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 698
E-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl

Joanna Zając – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 770
E-mail: jzajac@rarr.rzeszow.pl

Kinga Oszust – Doradca marketingowy
Tel.: 798 890 723
E-mail: koszust@rarr.rzeszow.pl

Beata Rawska – Koordynator szkoleń
Tel.: 798 890 702
E-mail: brawska@rarr.rzeszow.pl

Alina Terpińska – Radca prawny
Tel.: 798 890 743
E-mail: aterpinska@rarr.rzeszow.pl

Piotr Zawada – Doradca osobowy
Tel.: 535 299 429
E-mail: pzawada@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Stabryła-Storek – Doradca kluczowy
Tel.:  798 890 682
E-mail: mstabryla@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Specjalista ds. reintegracji społeczno–zawodowej
Tel.: 798 890 837
E-mail: kmalec@rarr.rzeszow.pl


NISKO

ul. Sandomierska 60B
37-400 Nisko
Tel.: 15 649 45 33

Dorota Cichoń – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 701
E-mail: dcichon@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczębara – Animator
Tel.: 798 890 741
E-mail: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Marcin Flis – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 716
E-mail: mflis@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczur – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 762
E-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa – Mazur – Doradca księgowo – podatkowy
Tel.: 798 890 729
E-mail: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Elżbieta Tomczak – Animator
Tel.: 798 890 745
E-mail: etomczak@rarr.rzeszow.pl

Lista biur subregion II

RZESZÓW

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 248
II piętro – pokój nr 306

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 798 890 768
E-mail: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Beata Piech – Animator
Tel.: 798 890 829
E-mail: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 794
E-mail: eschabowska@rarr.rzeszow.pl

Renata Bartnik – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 858
E-mail: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Andżelika Żelazo – Konsultant regionalny ds. PZP
Tel.: 798 890 774
E-mail: azelazo@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jaskulska – Radca prawny
Tel.: 798 890 847
E-mail: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Pikuła-Darłak – Koordynator szkoleń
Tel.: 798 890 834
E-mail: jpikula@rarr.rzeszow.pl

Piotr Zawada – Doradca osobowy
Tel.: 535 299 429
E-mail: pzawada@rarr.rzeszow.pl

Łukasz Przyszły – Doradca marketingowy
Tel.: 798 890 769
E-mail: lprzyszly@rarr.rzeszow.pl

 

 


TARNOBRZEG

ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg
Tel.: 15 822 15 95 wewn. 218
V piętro – pokój nr 505 oraz 508

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 798 890 841
E-mail: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Marynowska – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 836
E-mail: mmarynowska@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 779
E-mail: awach@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 795
E-mail: arawska@rarr.rzeszow.pl

Anna Bańka – Doradca księgowo – podatkowy
Tel.: 798 890 784
E-mail: abanka@rarr.rzeszow.pl


MIELEC

ul. Sienkiewicza 1
39-300 Mielec
Tel.: 17 250 67 46
IV piętro – pokój nr 41 oraz 42

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 798 890 824
E-mail: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Grochot – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 855
E-mail: tgrochot@rarr.rzeszow.pl

Lidia Gryglak – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 849
E-mail: lgryglak@rarr.rzeszow.pl

Alicja Świętoń – Górniak – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 780
E-mail: aswieton@rarr.rzeszow.pl